Kdo jsme?

Sbor – nejsme jediní, jsme společenstvím Božích dětí uprostřed mnoha a mnoha dalších.

Církve – jsme společenstvím lidí kolem Ježíše Krista

bratrské – jsme si navzájem bratry a sestrami. Členy rodiny si nevybíráme, ale s láskou se přijímáme, jako nás přijal nebeský Otec.

v České Třebové – zde a v regionu máme své místo, úkol, poslání. Nechceme být uzavřeni do budovy, ale chceme mít otevřená srdce a otevřené vztahy pro druhé. Tvoříme regionální sbor, „sousboří“ neboli „podorlický hrozen“. Bobule hroznu představují jednotlivá místní společenství – zatím v České Třebové, Ústí nad orlicí, Mladkově a Lanškrouně. Historicky nejde o nic nového, v roce 1947 měl českotřebovský sbor 175 dospělých členů a scházeli se v 8 různých obcích.

Pravda, Podorlicko není zrovna kraj vinné révy, tak ani my to sami nezvládneme a spoléháme na Ježíše Krista, který řekl že On je vinný kmen, a bez něj stejně nemůžeme činit nic (Bible, Jan 15,5). Chceme tím oslavit Boha, že budeme milovat jej a všechny lidi bez ohledu na to, jestli v něj také věří,  nebo ne.


Jak vypadá bohoslužba?

Bohoslužba … příležitost k tomu, abychom se na konci týdne zastavili a prožili čas spolu s Bohem a spolu navzájem. Náplní bohoslužby je společné přemýšlení nad biblickými texty (kázání), které jsou i v dnešní době aktuální. Společně se také modlíme a zpíváme (kdo chce :-)), jak klasické křesťanské písně, tak současné chvály za doprovodu hudební skupiny. Většinou je také prostor pro sdílení zkušeností víry a věcí prožitých ve vztahu s Bohem. Bohoslužba trvá zpravidla něco přes hodinu, a pak je čas k neformálním rozhovorům u kávy.

Pro děti je na začátku bohoslužby „slovíčko“ – krátká ilustrace či příběh. Potom děti ve věku zhruba od 3 let mohou odejít do místností v patře, kde mají svůj program („besídku“) s hrami a písničkami. Besídka pro děti je rozdělená do 2 skupin podle věku.

Kromě České Třebové bohoslužby také probíhají některé neděle na kazatelských stanicích. Časy a místa se dozvíte v kalendáři, nebo přímo na webové stránce stanice sboru (přepnout lze v záhlaví či zápatí stránky).

Bohoslužby jsou otevřené komukoli, svobodně a nezávazně. Budeme rádi, když tento podnětný čas strávíte s námi!


Kontakty, mapa

Pro zvětšení klikněte na mapu

Název: Sbor Církve bratrské v České Třebové

Adresa: Tykačova 1183, 560 02, Česká Třebová

E-mail: ceska.trebova@cb.cz

Bankovní spojení – číslo účtu: 2901125897/2010

: 73633291

 

Kazatel

Rostislav Staněk, +420 602 323 941, rostislav.stanek@cb.cz,

 

Starší sboru

Vikář: Richard Hrdý, +420 724 031 560, hrdy.richard@seznam.cz

Místopředseda staršovstva (statutární zástupce): Jiří Lejsek, +420 734 473 808, lejsek.jiri@gmail.com

Hospodář (statutární zástupce): Miroslav Dostálek, dostalek@binocular.cz

Jiří Kubát, kubat.jiri@tiscali.cz

Petr Kadlec, petr.kadlec1@gmail.com

Jan Svoboda, freej.freej@gmail.com

 

Správce webu

Stránky sboru spravuje Jenda Svoboda, kontaktovat jej můžete na e-mailové adrese freej.freej@gmail.com.


Finance – jak podpořit

Číslo sborového účtu: 2901125897/2010

Mezinárodní formát čísla účtu – International bank account number:
IBAN: CZ8920100000002901125897
BIC: FIOBCZPPXXX

 

„Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť ‚radostného dárce miluje Bůh‘.“ (2. Korintským 9,7)

Variabilní symboly pro posílání darů ke sborovým sbírkám na sborový účet:

700100 – účelová sbírka na daný měsíc,

700110 – dary na provoz sboru,

700112 – dary do sociálního fondu sboru,

700150 – dary na podporu biblické pastorace Dany Staňkové,

700350 – dary na podporu lektorství Petra Kadlece a Ondřeje Svobody,

700400 – dary na English Camp,

1300 – dary na provoz a údržbu na kazatelského bytu. Byt je splacen a žádné investice do něj nejsou momentálně v plánu.

700600 – dary na rekonstrukci modlitebny.

https://vitrdoplachet.cz – dary na podporu Pavly Svobodové, aktuálně na misijním výhezdu do jihovýchodní Asie. (K potvrzení o darech: pokud dar provedete přes tlačítko Donate (PayPal či kartou), probíhá přes účet Církve bratrské v České Třebové. Pokud dar provedete platbou na účet organizace OM, je třeba o potvrzení o darech požádat tuto organizaci (přes Pavlu Svobodovou).)

 

Dary s jinými variabilními symboly či s žádným variabilním symbolem budou použity na ostatní sborové aktivity a provoz sboru.

Můžete také přispět do označených pokladniček v hlavním sále sboru.

QR kódy pro zjednodušení platby (načtením přes mobilní bankovní aplikaci):


Aktivity členů sboru

Církev netvoří jenom aktivity konané za zdmi církevní budovy, ale hlavně lidé a jejich životy. Zde jsou uvedeny pouze některé aktivity, na nichž se členové sboru podílí, a které se sborem nějakým způsobem souvisí.

 

English Camp Pastviny

Aktuální informace: www.ecpastviny.czwww.facebook.com/ecpastviny/

Kemp určený pro studenty, kteří se chtějí zdokonalit v angličtině a současně zažít hezké chvíle se zajímavými lidmi v příjemném prostředí Pastvinské přehrady. Kemp probíhá vždy v druhé polovině července. Věk účastníků je od 15 let do maturitního ročníku včetně. Výuka probíhá ve skupinách vedených americkými lektory. Dopolední výuka angličtiny je zaměřená na konverzaci, četbu, poslech, psanou angličtinu, slovní zásobu, gramatiku, zpěv a poslech anglických písní. Odpoledne probíhá siesta, konverzace v anglickém jazyce, sportovní a kreativní program. Večer pak hry, kreativní aktivity, „talks“ o životě a životních výzvách (diskuse v malých skupinkách / již česky).

 

Ubytování v Mladkově

Malá útulná modlitebna CB stojí ve vesnici Mladkov (asi 500 obyvatel) v nádherné lesnaté krajině na pomezí Orlických hor a masivu Králického Sněžníku. V zimních měsících si užijete sjezdového i běžeckého lyžování. V okolí je řada lyžařských vleků (Dolní Morava, Čenkovice, České Petrovice) i běžeckých tras (info na https://ski.ttnet.cz/ ). Když udeří mrazy, je v Mladkově vytvořeno veřejné kluziště se vstupem pro veřejnost zdarma.

Od jara do podzimu doporučujeme túry po kopcích a vojenských opevněních, navštívit můžete Suchý vrch, radioaktivní pramen knížete Rostislava, Studenské skály, Králický Sněžník, Stezku do oblak, Zemskou bránu, vojenské muzeum v Králíkách, Horu Matky Boží na Hedeči, Pastvinskou přehradu (koupání, rybaření a šlapadla), muzeum řemesel Letohrad, Tvrz Orlice….

V obci je autobusové i vlakové spojení, obchod se smíšeným zbožím, lékárna, zubař a obvodní lékař. Podrobné informace o ubytování a cenách naleznete na cbmladkov.cz.

 

Ubytování v TZ YMCA Pastviny

Jeden manželský pár z našeho sboru je aktivní v organizaci YMCA Letohrad, která spravuje mimo jiné chatu TZ (turistická základna) na Pastvinách. Veškeré informace o cenách, termínech a kontakt pro rezervaci:

https://www.letohrad.ymca.cz/

Chata je vhodná pro mládežnickou víkendovku atpod., je zde kuchyň, společenská místnost, gril, hřiště, voda + lodičky, les, kola atd. 🙂

 

 

 

Nadace Mezinárodní potřeby

Několik lidí ze sboru je pracovně zapojeno v Nadaci Mezinárodní potřeby. Ta podporuje vzdělání a duchovní péči v programu Dálková adopce PLUS® pro stovky dětí v pěti rozvojových zemích světa. V ČR nadace podporuje lektory, přednášející na českých školách na důležitá etická témata v programu Zdravá mládež.

Nadace přesunula své sídlo do České Třebové v roce 2011. Více se o nadaci můžete dozvědět na internetových stránkách www.mezinarodni-potreby.cz

 

Etika mezi světy – přednášková činnost na školách

Petr Kadlec pracuje jako lektor etických programů primární prevence na základních a středních školách na podorlicku (okresy Ústí nad Orlicí a Svitavy).

Mám akreditaci sdružení ACET (Aids Care Education Training – Protože prevence má smysl, certifikace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, číslo certifikace: 03/16/1/CE). Finančně jej podporuje mimo jiné Nadace Mezinárodní potřeby. Ta kromě něj podporuje další lektory primární prevence po celé ČR.

Další informace a témata nabízených přednášek na https://etika.mezisvety.net/

 

 

 

 

Naděje v Borku

Několik lidí z našeho sboru je nebo bylo zapojeno v občanském sdružení Naděje. Dům na sídlišti v Borku pro sociálně potřebné občany funguje jako záchranná sociální síť. Cílem je zabránit úplnému sociálnímu vyloučení osob ubytovaných v domě a pomoci jim v integraci do společnosti.

O. s. Naděje v domě i mimo něj poskytuje terénní sociální služby. Jejich obsahem jsou poradenské služby, pomoc při hledání zaměstnání, duchovní a pastorační péče, sociální prevence, komunikace, snižování rasového napětí, pracovní terapie, osvěta a volnočasové aktivity pro děti a mládež. Více https://nadeje.cz/ceska_trebova/ a www.nadeje.cz.

 

 

 


Historie sboru

Počátky našeho společenství najdeme na přelomu 19. a 20. století, kdy začala v České Třebové misijní práce kolportérů Biblí a vyznavačských křesťanů.

V září 1901 se do našeho města přistěhoval první kazatel Jan Mejstřík jako misijní pracovník. Sbor rychle rostl, v roce 1925 byla postavena během necelého roku nová modlitebna na Tykačově ulici, která slouží svému účelu až dodnes.

Ve čtyřicátých letech chodilo do sboru mnoho lidí. S nástupem komunismu se sbor stal kazatelskou stanicí pod správou sboru v Litomyšli. V roce 2004 byl opět vyhlášen samostatný sbor Církve bratrské v České Třebové.

 

Historie a současnost Církve bratrské – článek na stránkách cb.cz

 

Sbor v historii vedli tito kazatelé:

J. Mejstřík (1901–04), A. Gayer (1904–07), Jos. Procházka (1907–08), M. Pohl (1908–14), Fr. Hejzlar (1914–20), J. Kučera (1920–22),
A. Kostomlatský (1922–26), Fr. Hruda (1926–31), J. Beneš (1931–37), L. Rejchrt (1938–45), J. Vybíhal (1945), J. Černý (1946–56),
D. Kolman, V. Kubový (1956–64), A. Kostomlatský (1964–69), J. Špidlík (1969–91), R. Staněk (1991–99), P. Kučera (1999–08),
T. Pospíchal (2008–2015), R. Staněk (2015 – dosud).