Církev bratrská
v České Třebové

Tykačova 1183 je v rekonstrukci.
Bohoslužby v CASD, Smetanova 1450.


Přísně tajné! Mládež 4. 10.

Pozor! Přísně tajné! Top secret! Cовершенно секретно! Ultrasecreto!

Drazí mládešníci, tento pátek se v obvyklý čas sejdeme na obvyklém místě (dávejte, laskavě, pozor ať vás někdo cestou nesleduje), abychom zde zahájili přísně tajnou misi(i) mezi občany tohoto zakrslého provinčního městečka, kde se scházíme, a k němuž všichni planeme nejvroucnější láskou. K účasti jsou srdečně zváni i zatvrzelí introverti, neboť při misi(i) nebudete muset (a možná ani smět, CHA CHA CHA!!!) s nikým mluvit! A to si nedělám srandu. Na závěr nechme promluvit Velkého Šéfa: “Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“

Sraz v pátek v 6 v CB.

Publikováno: 1.10.2013
Uživatelem: Jenda Svoboda
Rubriky:
  • Mládež
  • Proběhlo