Církev bratrská
v České Třebové

Tykačova 1183 je v rekonstrukci.
Bohoslužby v CASD, Smetanova 1450.


Pravidelná setkání nad Biblí: ZÁKLADY NAŠÍ VÍRY

Moji milí přátelé, bratři a sestry, jste takoví, jací máte být? Anebo se zeptám jinak, možná jen o něco méně provokativně: jste dokonale vystrojeni ke každému dobrému skutku? Možná, že kroutíte nechápavě hlavami. Věřím, že poté, co připomenu dva biblické verše z Bible, pochopíte:
2.Timoteovi 3,16-17: Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku. (Studijní překlad)

Veškeré Písmo, tedy Bible, Boží slovo, je užitečné právě k tomu, abychom rostli k dokonalosti a byli důkladně vystrojeni pro vše dobré, co zde máme z Božího pověření udělat. Bez dobré znalosti Božího slova a jeho principů je tudíž v podstatě nemožné, abychom rostli k dokonalosti a byli dobře vystrojeni pro zbožný život.

Proto vás chci jménem starších sboru, pozvat na pravidelná setkání nad Biblí. Udělejte si prosím čas – jednou za 14 dní na toto setkání a následující týden na návaznou domácí skupinku. Je to jen 1-2 hodiny týdně, ale přesto je to obrovská investice do budoucnosti!

Co bude obsahem? Nebudeme studovat žádnou biblickou knihu, ani se nebudeme pouštět do nějaké hlubokosáhlé teologie. Chceme se zaměřit na ZÁKLADY NAŠÍ VÍRY. Tedy – chceme projít v několika lekcích základní oblasti naší víry a naprosto konkrétně se znovu podívat, tentokrát možná trochu hlouběji, ale přesto velmi prakticky, na to, čemu vlastně věříme. My křesťané používáme různé názvy a výrazy, ale leckdy o nich více nepřemýšlíme a možná jim ani pořádně nerozumíme. Úkolem těchto setkání bude jim trochu lépe porozumět a více zapojit do našeho praktického života tak, abychom byli lépe vystrojeni „ke každému dobrému skutku“.

Například: 1. Lekce – Autorita Bible. Kde se bere? Jak si mohu být jist, že Bible má pravdu? Máme všecko, co tam je psáno, brát jako Boží slovo? Platí i dnes celá? Anebo něco už je překonáno? Proč to není jen spis, který církev věnovala sama sobě? Jak se Kristus díval na Písmo?

V dalších lekcích postupně probereme témata: Boží charakter, o Duchu svatém, dary Ducha sv., svatost a posvěcení, jistota spasení, jak najít Boží vůli a mnoho dalších.

Toužím po tom, aby to byla setkání důležitá a zajímavá pro vás. Proto se domluvíme i na nejlepším čase a způsobu studia. V případě zájmu rádi zařadíme i témata, kterými se budete chtít zabývat.

Každý účastník dostane „pracovní list“, kde to nejdůležitější bude předepsáno a kde bude prostor k doplněním, odpovědím na otázky a prostor pro osobní poznámky. K těmto listům se pak můžete časem vracet a čerpat z nich i později.

Setkání nad Biblí bude trvat zhruba jednu hodinu a budeme nejprve zpívat chvály, pak se ponoříme do Písma a setkání zakončíme modlitbami.

Kdy a kde se budeme scházet?

První setkání bude ve středu 3. října v 18,00 hodin a pokud to bude vyhovovat, nebudeme čas měnit. Probíhat budou vždy ve sborovém domě; podle počtu účastníků buď v mezipatře či v malém sále. Druhé setkání bude ve středu 17. října v 18,00 hodin a pak vždy za 14 dní.

Všechny vás třebovské i okolní srdečně zveme! Prosím, udělejte si čas! Jde jen o jednu hodinu na studium Bible v jednom týdnu a dvě hodiny na skupince v následujícím týdnu. A věřte, že takto investovaný čas bude velice dobrou investicí – jednak do vašeho osobního života, ale i do života našeho sboru jako celku. Vždyť přece známe mnohá Boží zaslíbení! (Například: „Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě.“Jozue 1:8)

To, co jsem psal, se týká především nás, třebovských. Pro vás, „Oušťáky“ mám také nabídku: Pokud bude zájem, můžeme pokračovat v Biblických hodinách podobně jako doposud. Anebo – co kdyby také jeden týden byla skupinka spíše studijní a příští zase více „sdílecí?“ Anebo máte lepší nápad?

S nadějí a očekáváním Tomáš Pospíchal

 

Publikováno: 26.9.2012
Uživatelem: Jenda Svoboda
Rubriky:
  • Nezařazené