Církev bratrská
v České Třebové

Tykačova 1183 je v rekonstrukci.
Bohoslužby v CASD, Smetanova 1450.


Historie sboru

Počátky našeho společenství najdeme na přelomu 19. a 20. století, kdy začala v České Třebové misijní práce kolportérů Biblí a vyznavačských křesťanů.

V září 1901 se do našeho města přistěhoval první kazatel Jan Mejstřík jako misijní pracovník. Sbor rychle rostl, v roce 1925 byla postavena během necelého roku nová modlitebna na Tykačově ulici, která slouží svému účelu až dodnes.

Ve čtyřicátých letech chodilo do sboru mnoho lidí. S nástupem komunismu se sbor stal kazatelskou stanicí pod správou sboru v Litomyšli. V roce 2004 byl opět vyhlášen samostatný sbor Církve bratrské v České Třebové.

 

Historie a současnost Církve bratrské – článek na stránkách cb.cz

 

Sbor v historii vedli tito kazatelé:

J. Mejstřík (1901–04), A. Gayer (1904–07), Jos. Procházka (1907–08), M. Pohl (1908–14), Fr. Hejzlar (1914–20), J. Kučera (1920–22),
A. Kostomlatský (1922–26), Fr. Hruda (1926–31), J. Beneš (1931–37), L. Rejchrt (1938–45), J. Vybíhal (1945), J. Černý (1946–56),
D. Kolman, V. Kubový (1956–64), A. Kostomlatský (1964–69), J. Špidlík (1969–91), R. Staněk (1991–99), P. Kučera (1999–08),
T. Pospíchal (2008–2015), R. Staněk (2015 – dosud).